800 TON GER OSS TYNGDEN

Vår presslina ger oss tyngden att produktionsoptimera verktygen fullt ut.
Helt enkelt för att vi kan producera i full automation.
Har du behov för det, kan vi alltså köra ut serier till dig samtidigt som vi optimerar ditt verktyg eller samtidigt som vi reparerar ditt verktyg.

Tungt.

STARTGARANTI = TRYGGHET

Vi kan både tillverka verktygen själva samt köpa in dem åt dig från lågkostnadsländer.
De importerade verktygen testas och kvalitetssäkras hos oss.
Har du köpt in verktyg själv är det givetvis inga problem, vi hjälper dig med optimering i vårt Testcenter.
Vi ger dig startgaranti och ser till att verktygen fungerar direkt när du får dem.
Tryggt eller hur?

VI ÄR DEN TRYGGA LÄNKEN MELLAN KINA OCH SVERIGE

Vi tillverkar verktygen själva eller sköter om inköp av importverktygen åt dig.
Vill du köpa in verktyg själv hjälper vi dig givetvis också med kvalitetssäkring.

Exempel: Du beställer 25 verktyg av oss.
5 görs av IKV TOOLS, 20 i Kina.
Vi ser till att alla verktyg produktionsoptimeras.

PRODUKTIONSOPTIMERING

Alla verktyg vi säljer trimmar vi in. Det handlar inte bara om att få en provdetalj, utan att testa att verktyget fungerar i full produktion. I full fart. Det kan också vara så att du har ett verktyg hos dig som ”krånglar” eller hänger sig då och då. Lämna in det hos oss så ser vi till att det omedelbart slutar med sådana dumheter. Ingen tycker om stillestånd i produktionen.

Tid är pengar.

STÖDPRODUKTION

Vi producerar de serier av detaljer du behöver få ut samtidigt som vi tar hand om ditt verktyg.
Här är snabbhet en stor faktor.

REPARATION

Trasigt? Lugn. Vi reparerar dina trasiga verktyg
Lämna in ditt verktyg för reparation.
Vi kan även se till att leverera ditt behov av detaljer under tiden vi reparerar verktyget.

Peace of cake.

STARTGARANTI

När vi tillverkar och/eller köper in verktygen åt dig, ger vi full startgaranti.
Låt oss sköta om inköpen av dina verktyg. Testcentret står då som kvalitetstestare och ser till att alla verktyg fungerar fullt ut. Vill du köpa in verktygen själv är det givetvis inga problem.

Alla verktygen blir produktionsoptimerade.

TRYGGT