RESERVDELAR

Det gäller att alltid hålla verktyget i trim. Vi kan reparera eller byta ut slitna delar efter behov.
Ambitionen är att förlänga livslängden på verktyget.
Vi vill gärna vara med dig under hela den resan.
Det är så man får långsiktiga kunder tänker vi.