Mätning & Kontroll

I vårt arbete mot en självstyrande grupporganisation inom företaget, så har vi satsat på en mätavdelning med supermoderna mät- och skannermaskiner.
IKV Tools har i sitt målmedvetna arbete, mot en självstyrande grupporganisation inom företaget, också satsat på en mätavdelning med supermoderna mät- och skannermaskiner. I gruppens kontaktnät finns ytterligare samarbetspartners att tillgå vid behov.

Kvalitetsgruppen samarbetar nära Intrimningsgruppen och konstruktören med att mäta upp produktresultatet från testkörningen av ditt verktyg.

Tillsammans med dig som kund gås mätresultaten igenom och åtgärder vidtas för att nå ända fram till ett godkänt slutresultat. Gruppen eftersträvar en öppen och tydlig kommunikation och du är alltid välkommen med frågor.

IKV Tools Mätavdelning kan också anlitas externt för att utföra mätningar åt ditt företag.

Välkommen med din förfrågan!