Kvalitet

IKV Tools är certifierade enligt ISO 9001:2015, ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att säkra och uppdatera rutiner och ansvar för produktionen. Noggrannhet och höga krav på samarbete inom företaget och mellan arbetsgrupperna är avgörande för IKV Tools framgångar. Kvalitetscertifieringen är därför ett viktigt verktyg som ger ett ”kvitto” på hur kvalitetsarbetet fortlöper mellan certifieringarna.
ISO 9001:2015 genomsyrar allt arbete och genom hela produktionskedjan samt personalens/arbetsgruppernas rutiner för den slutliga produkten – Ditt verktyg!

Allt för att du som kund känna dig trygg med att du få fram ett bra verktyg.

ISO 9001:2015