GRUNDADES 1982 I SMÅLAND

IKV Tools AB grundades 1982 i Småländska Forsheda och är idag en komplett leverantör av verktyg och konstruktionstjänster inom verkstadsindustrin.

VERKTYGSFÖRETAG

Vi är ett modernt verktygsföretag med ambitioner. Under de senaste åren har vi målmedvetet arbetat med en modernisering och effektivisering för att uppnå kvalitet och nöjda kunder. Vi har nu vunnit nya marknadsandelar och går nu in i ”fas två” med vårt IKV- koncept mot en större och bredare marknad, där dina krav som kund naturligtvis alltid ställs i centrum.

Vår framgång ligger främst i en ökad produktionseffektivitet med hjälp av medarbetarnas självstyrande grupporganisering och högt ställda krav på planering, samarbetsförmåga, effektivitet och snabba, korta kommunikationsvägar mellan produktionsgrupperna.

Framgången vilar också mot det välplanerade helhetstänket med inarbetade samarbetsparter som täcker in hela produktionslinjen.
Vi har därför full kontroll på hela tillverkningsprocessen av ditt verktyg och kan enklare hålla uppsatta deadlines.

ARBETET GÅR VIDARE

Arbetet med att ytterligare förbättra och förfina standardiseringsarbetet och svara upp mot en växande marknad stannar aldrig.
Vår ambition är att du ska känna dig delaktig och trygg med den beställning du lagt hos oss.
Vi gör vårt absolut yttersta för att du ska bli helt nöjd.

FAKTARUTA

Plats: Forsheda
Omsättning: Ca 50 milj.
Ägare: Clas Magnusson & Jörgen Johansson
Antal anställda: 23 st
Grundades: 1982