Ett ord från vår vd

Under de sista åren har IKV Tools ökat sin omsättning med det dubbla. Vi har kontinuerligt investerat i nya maskiner och därmed ökat effektiviteten. Nu är det dags att ta nästa steg i vår utveckling vilket innebär en rad konkreta förändringar.

Jag tillträde som VD 1 april 2017, ett led i den nya företagsstruktur som ägarna Clas Magnusson och Jörgen Johansson bygger upp. Numera är IKV Tools ett dotterbolag i koncernen SID, något som kommer att stärka vår position som verktygstillverkare och ge våra kunder tillgång till ytterligare spetskompetenser hos våra systerföretag och samarbetspartners. För IKV:s del innebär detta att vi än mer kan fokusera på det vi är bäst på, verktygstillverkning med relaterade tjänster.

Som en direkt följd av den nya strukturen investerade vi i en Zani excenterpress 800t med komplett bandlina som kommer att ge oss unika förutsättningar på den nordiska marknaden. I samma lokal bygger vi nu också ett testcenter där även intrimningen kommer att placeras. Vi blir därmed två enheter: en produktionsenhet och en testenhet och utökar därför också antalet anställda på hela företaget. Sedan hösten 2016 arbetar Helena Ruderfors som projektledare. Hon har en viktig roll internt för att hålla koll på alla våra projekt från start till mål så att tidsplanen håller, men också som kommunikatör mellan oss och kunden. Under året kommer intrimningen att fördubbla antalet medarbetare och fräsgruppen att utökas med ett nattskift. Som för alla andra i branschen handlar det även för oss om att utnyttja maskinerna i största möjliga utsträckning. Vi utökar också vår serviceavdelning med fler tekniker.

Alla dessa åtgärder syftar till att kunna erbjuda våra kunder ännu bättre verktyg, bättre service och högre kompetens. Verktygsindustrin är en kostsam bransch och ju fler ben vi har att stå på desto tryggare blir vi också som samarbetspartner.

Vår nya version av IKV Tools har också som målsättning att bli en ännu tydligare samarbetspartner. Vår nya ledningsgrupp är en del i den strategin, med tydliga roller blir vi bättre på att utveckla våra kompetensområden och leda våra olika medarbetare. Vi tar ännu ett steg vidare när det gäller våra avtal och offerter. Fredrik Nedstedt blir ansvarig och kommer bland annat att kunna erbjuda våra kunder simulering och en exakt kostnadsnedbrytning redan i offertstadiet, något som ger överblick och transparens för båda parter.

Varje steg vi tar i vår utveckling vill vi även ska utgöra ett steg i våra kunders utveckling. Tillsammans med våra systerföretag vill vi erbjuda den allra senaste tekniken och spetskompetensen till svensk tillverkningsindustri.