AVANCERADE PRESSVERKTYG

Vi är en komplett leverantör av avancerade pressverktyg. Vi har dessutom lång erfarenhet av följdverktyg och har på senare år kompletterat vår kompetens inom både mätning och simulering. Vi har inte nischat oss på stora eller små verktyg utan kan hantera en bredd av storlek på projekt.

När du bestämt dig för att använda IKV Tools som leverantör av ditt verktyg startar vi projektet med en genomgång där du får träffa vår teknikgrupp. Här går vi tillsammans igenom underlaget och analyserar detaljritningarna efter kritiska punkter. I samråd tas beslut om övergripande funktioner och projektet förbereds för verktygskonstruktion.

Under konstruktionsprocessen träffas vi vid utsatta ”checkpoints” där du som kund får möjlighet att ge klartecken eller göra förändringar. När verktyget har godkänts för produktionssläpp kan du vara trygg i att ditt verktyg kommer att framställas i en mycket modern maskinpark.

Våra NC maskiner byts ut löpande vart tredje år. I vår portalfräs har vi en kapacitet upp till tio ton vilket innebär att du kan vända dig till oss även vid framtagning av mycket stora verktyg. Gnistning sker i en av våra supermoderna trådgnistar, dessa byts ut så ofta som vart femte år. Vår maskinpark utvecklas ständigt efter marknadens behov.

När verktyget är monterat lämnas det till intrimningsgruppen som provkör verktyget i vår egen provpress. Med hjälp av den interna mätavdelningen kan vi snabbt mäta upp och kontrollera detaljen efter toleransbild. Vi har även möjlighet att erbjuda dig en utökad inkörning och anpassning för er produktion.

Efter avslutat projekt sammanställer vi alt material och underlag som sedan levereras digitalt på ett USB minne.

Här kan du läsa mer om hur andra företag upplever samarbetet med IKV Tools.

VI ÄR EXPERTER PÅ:

  • Följdverktyg
  • Transferverktyg
  • Klippverktyg
  • Bockverktyg
  • Dragverktyg
  • Prototypverktyg
  • Kalibreringsverktyg
  • Nitverktyg

FRÄSBEARBETNING

På IKV Tools kommer ditt verktyg att framställas i en mycket modern maskinpark. Gruppens åtta NC maskiner ingår i ett löpande samarbetsavtal med maskinleverantören, där de rullande byts ut vart tredje år. Driftssäkerheten är därför mycket hög och möjliggör säkra obemannade körningar dygnets alla timmar.

Vi har en modern maskinpark för pelarställsframställning och har en portalfräsmaskin med en kapacitet upp till tio ton.

Det möjliggör att du som kund också kan vända dig till oss för framställning av riktigt stora verktyg.

NC-gruppen, liksom övriga grupper på IKV-Tools, är självstyrande. Medarbetarna i gruppen har därför ett stort ansvar, i nära samarbete med övriga grupper, att planera körningarna efter uppsatta mål och deadlines.

IKV Tools strävar alltid efter effektivitet, noggrannhet och att ge dig som kund ett bra verktyg!

TRÅDGNIST

IKV Tools har i dagsläget två gnistoperatörer i gruppen. Till sitt förfogande har de sex supermoderna trådgnistmaskiner som löpande byts ut vart femte år. Driftsäkerheten och effektiviteten är därför hög och maskinerna klarar en stor variation på styckena. Ett nytillskott i maskinparken är en starthålsgnist med förmåga att klara en borrhålsdiameter ner till 0,5 mm.

Gruppen är självstyrande, och i nära samarbete med övriga grupper planeras körningarna över veckans alla dagar och dygnet runt om så behövs för att hålla uppsatta mål.