Knowledge stands above

"Deras skicklighet och flexibilitet imponerar"

Lars Almblad, IKEA:

− Vi har precis påbörjat vårt första projekt tillsammans med IKV och det tar alltid lite tid att förstå varandra, men processen har hittills fungerat mycket bra. Jag är imponerad av hur flexibla de är enligt kundens önskemål och att samtliga involverade, från ledning till operatörer, aktivt är med och påverkar för att projektet skall lyckas. I vårt fall har IKV fått i uppdrag att producera verktyg som löser vissa identifierade problem i ett specifikt projekt. Deras förmåga att utvärdera olika idéer och hitta lösningar på problemställningar är en viktig tillgång för oss.

− IKV har lång erfarenhet, ett djupt kunnande och en maskinpark som ligger i framkant. De kan snabbt ta fram prototypverktyg för att testa idéer men också snabbt kunna producera produktionsverktyg. Hittills är vi väldigt nöjda och det de inte har själva finns inom deras kontaktnät; samt inte minst viktigt − är tillgängligt inom rimlig tid. Ansvarsfördelningen i verksamheten där respektive funktion har en ansvarig operatör samt en projektledare som håller ihop hela projektet ser ut att vara ett effektivt sätt att arbeta på. Deras leveranstider stämmer med de tider vi kom överens om och totalt sätt är vi mycket nöjda.

− Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete. Vi har som gemensamt mål att skapa affärsmöjligheter som leder till affär, i detta fall verktyg producerade av IKV.

Tillbaka

Lars Almblad, IKEA:

"Deras skicklighet och flexibilitet imponerar"

- IKV har lång erfarenhet, ett djupt kunnande och en maskinpark som ligger i framkant...

Läs mer...

Leif Torén, Shilo:

Vi har ett fantastiskt gott samarbete mellan våra företag

− Det jag gillar med IKV är deras framåtanda, hur de ständigt investerar i ny teknik och nya maskiner...

Läs mer...

Örjan Larsson, Gnotec:

“Quickline-servicen är riktigt bra”

− Det är aldrig några bekymmer och det är väl det allra bästa. har vi ett knepigt jobb ser de aldrig det som ett hinder.

Läs mer...

Ibrahim Sivic, projektledare på Beslag & metall:

“Jag är helt enkelt jättenöjd”

− Jag är nöjd på alla fronter alltifrån offerter och kvalitet till support, ofta är det snabba ryck men de ställer alltid upp och svarar på alla frågor...

Läs mer...