Knowledge stands above

Kvalité

IKV Tools är certifierade enligt ISO 9001:2008, ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att säkra och uppdatera rutiner och ansvar för produktionen.

Noggrannhet och höga krav på samarbete inom företaget och mellan arbetsgrupperna är avgörande för IKV Tools framgångar. Kvalitetscertifieringen är därför ett viktigt verktyg som ger ett ”kvitto” på hur kvalitetsarbetet fortlöper mellan certifieringarna.

ISO 9001:2008 genomsyrar allt arbete och genom hela produktionskedjan samt personalens/arbetsgruppernas rutiner för den slutliga produkten – Ditt verktyg!

Med hjälp av kvalitetsarbetet och det kontrollsystem som ligger inbäddat i certifieringen, kan du som kund känna dig trygg med att IKV gör sitt yttersta för att få fram ett bra verktyg.