Knowledge stands above

Intrimning

IKV Tools har i dagsläget en intrimningstid på 2-3 veckor för ett verktyg. Varje ”intrimningsloop” kräver ca en vecka.

Gruppen, i samarbete med konstruktören, strävar efter att uppnå ett felfritt slutresultat så tidigt som möjligt under intrimningsfasen. Att ”kapa” antalet testkörningar effektiviserar gruppens arbete ytterligare och är ett mål man strävar mot.

I samarbete med mätavdelningen, NC-gruppen och trådgnistgruppen görs nödvändiga slutjusteringar innan du som kund godkänner verktyget för leverans.

IKV Tools policy är att aldrig släppa en verktygsbeställning förrän du som kund är helt nöjd, därför finns också någon från intrimningsgruppen på plats hos er för att göra en slutlig intrimning av verktyget.