Knowledge stands above

Avancerade pressverktyg

IKV Tools är en komplett leverantör av avancerade pressverktyg. Vi har lång erfarenhet av följdverktyg och har på senare år kompletterat vår kompetens med både mätning och simulering.

När du bestämt dig för att använda IKV Tools som leverantör av ditt verktyg startar vi projektet med en genomgång där du får träffa vår teknikgrupp. Här går vi tillsammans igenom underlaget och analyserar detaljritningarna efter kritiska punkter. I samråd tas beslut om övergripande funktioner och projektet förbereds för verktygskonstruktion.

Under konstruktionsprocessen träffas vi vid utsatta ”checkpoints” där du som kund får möjlighet att ge klartecken eller göra förändringar. När verktyget har godkänts för produktionssläpp kan du vara trygg i att ditt verktyg kommer att framställas i en mycket modern maskinpark.

Våra NC maskiner byts ut löpande vart tredje år. I vår portalfräs har vi en kapacitet upp till tio ton vilket innebär att du kan vända dig till oss även vid framtagning av mycket stora verktyg. Gnistning sker i en av våra supermoderna trådgnistar, dessa byts ut vart femte år. Vår maskinpark utvecklas ständigt efter marknadens behov.

När verktyget är monterat lämnas det till intrimningsgruppen som provkör verktyget i vår egen provpress. Med hjälp av den interna mätavdelningen kan vi snabbt mäta upp och kontrollera detaljen efter toleransbild. Vi har även möjlighet att erbjuda dig en utökad inkörning och anpassning för er produktion.

Efter avslutat projekt sammanställer vi alt material och underlag som sedan levereras digitalt på ett USB minne.

Här kan du läsa mer om hur andra företag upplever samarbetet med IKV Tools.