Knowledge stands above

Trådgnist

IKV Tools har i dagsläget tre gnistoperatörer i gruppen. Till sitt förfogande har de sex supermoderna trådgnistmaskiner som löpande byts ut vart femte år. Driftssäkerheten och effektiviteten är därför hög och maskinerna klarar en stor variation på styckena.

Ett nytillskott i maskinparken är en starthålsgnist med förmåga att klara en borrhålsdiameter ner till 0,5 mm.

Gruppen är självstyrande, och i nära samarbete med övriga grupper planeras körningarna över veckans alla dagar och dygnet runt om så behövs för att hålla uppsatta mål.