Knowledge stands above

NC gruppen

På IKV Tools kommer ditt verktyg att framställas i en mycket modern maskinpark.

Gruppens åtta NC maskiner ingår i ett löpande samarbetsavtal med maskinleverantören, där de rullande byts ut vart tredje år. Driftssäkerheten är därför mycket hög och möjliggör säkra obemannade körningar dygnets alla timmar.

IKV Tools har en modern maskinpark för pelarställsframställning och har en portalfräsmaskin med en kapacitet upp till tio ton. Det möjliggör att du som kund också kan vända dig till IKV Tools för framställning av riktigt stora verktyg.

NC-gruppen, liksom övriga grupper på IKV-Tools, är självstyrande. Medarbetarna i gruppen har därför ett stort ansvar, i nära samarbete med övriga grupper, att planera körningarna efter uppsatta mål och deadlines.

IKV Tools strävar alltid efter effektivitet, noggrannhet och att ge dig som kund ett bra verktyg!