Knowledge stands above

Montering

Medarbetarna i monteringsgruppen har, liksom alla andra grupper, ett stort ansvar för planering och genomförande av varje verktygsbeställning.

Med ett modernt och effektivt kommunikationssystem håller grupperna varandra uppdaterade, men också korta, dagliga morgonmöten med IKV Tools ledning är viktiga för att ”stämma av” de olika projekten och kunna ge dig som kund en daglig uppdatering.

Välplanerade projekt leder till en ökad effektivisering av monteringsarbetet och medarbetarna i gruppen kan i dag montera tre verktyg samtidigt, eller en serie av verktyg. Gruppen färdigställer och kvalitetssäkrar ditt verktyg innan det lämnas över till Intrimningsgruppen.