Knowledge stands above

Konstruktion

På IKV Tools finns idag fyra medarbetare i denna grupp. Någon av dessa blir din kontaktperson genom hela projektet. Du får också tillgång till en egen inloggning i det interna affärssystemet för att kunna följa framställningen av ditt verktyg.

Gruppen jobbar aktivt för att minimera materialåtgång och ”banta” antalet steg i produktionen. Tillsammans med dig som kund vill gruppen hitta lösningar för en optimal och kostnadseffektiv produktionsframställning.

Som kund kommer du också att vara delaktig i framställningen av ditt verktyg genom de kontrollstationer som gruppen satt upp. Vid dessa ”checkpoints” har du som kund möjlighet att ge klartecken för fortsatt framställning eller förändringar i den fortsatta processen.