Knowledge stands above

IKV Tools har under de senaste åren målmedvetet arbetat med en modernisering och effektivisering för att uppnå kvalitet och nöjda kunder.

Företaget har vunnit nya marknadsandelar och går nu in i ”fas två” med sitt IKV- koncept mot en större och bredare marknad, där kundens krav alltid ställs i centrum.

Knowledge stands above

skuggad

Verktyg

skuggad

IKV Tools har i sitt målmedvetna arbete, mot en självstyrande grupporganisation inom företaget, också satsat på en mätavdelning med supermoderna mät- och skannermaskiner.

Tillsammans med dig som kund gås mätresultaten igenom och åtgärder vidtas för att nå ända fram till ett godkänt slutresultat.

IKV Tools Mätavdelning kan också anlitas externt för att utföra mätningar åt ditt företag.

Mätteknik

skuggad

Autoform ger oss möjligheten att simulera plåten/detaljens beteende genom varje steg i verktyget. Efter simuleringen kan vi med hjälp av rapporter som visar på formbarhet, återfjädring, kritiska punkter m.m. anpassa verktyget och drastiskt reducera intrimningsarbetet och på så sätt bättre kunna säkerställa leveranstid och kvalité.

Simulering

skuggad

När verktyget plockats ihop testkörs det på IKV Tools av monteringsansvarig och konstruktören.

IKV Tools policy är att aldrig släppa en verktygsbeställning förrän du som kund är helt nöjd, därför finns också någon från monteringsgruppen på plats hos er för att göra en slutlig intrimning av verktyget.

Nöjda kunder

skuggad

Referenser

Lars Almblad, IKEA:

"Deras skicklighet och flexibilitet imponerar"

- IKV har lång erfarenhet, ett djupt kunnande och en maskinpark som ligger i framkant...

Läs mer...

Leif Torén, Shilo:

Vi har ett fantastiskt gott samarbete mellan våra företag

− Det jag gillar med IKV är deras framåtanda, hur de ständigt investerar i ny teknik och nya maskiner...

Läs mer...

Örjan Larsson, Gnotec:

“Quickline-servicen är riktigt bra”

− Det är aldrig några bekymmer och det är väl det allra bästa. har vi ett knepigt jobb ser de aldrig det som ett hinder.

Läs mer...

Ibrahim Sivic, projektledare på Beslag & metall:

“Jag är helt enkelt jättenöjd”

− Jag är nöjd på alla fronter alltifrån offerter och kvalitet till support, ofta är det snabba ryck men de ställer alltid upp och svarar på alla frågor...

Läs mer...